Building Solutions

budownictwo, dom, ogród, wnętrza, meble

Budownictwo

Jaka powinna być odległość budynku od granicy działki?

Odpowiednie przepisy prawa w bardzo dokładny sposób określają, jaka powinna być odległość budynku od granicy działki sąsiada. Odległość ta jest bardzo konkretnie określona, dlatego powinno się jej przestrzegać w każdym przypadku. Podczas gdy ściana graniczna posiada jakiekolwiek otwory, wśród których można wymienić ścienne lub drzwiowe, powinna znajdować się ona w odległości co najmniej czterech metrów od granicy działki sąsiada. Natomiast jeśli takich otworów nie posiada powinny to być co najmniej trzy metry.

Odległość budynku

Standardowo ściana graniczna powinna być umieszczona od granicy sąsiada w odległości co najmniej trzech metrów lub czterech metrów, jeśli są na niej umieszczone otwory okienne lub drzwiowe. Jednakże od tej zasady występują pewne wyjątki. Usytuowanie budynku w mniejszej odległości niż zalecana przepisami prawa możliwe jest w sytuacji, gdy jest to zawarte w miejscowym planie lub dokumencie takim jak decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tej sytuacji ściana budynku może znajdować się bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości, która jest nie mniejsza niż półtora metra. Ponadto w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się występowanie następujących sytuacji:
– działka budowlana posiada szerokość mniejszą niż szesnaście metrów; jeśli ściana graniczna nie posiada otworów okiennych lub drzwiowych może się ona znajdować w odległości mniejszej niż trzy metry, jednak nie mniejszej niż półtora metra,
– budynek może znajdować się na granicy działki sąsiada, jeśli będzie on przylegał całym swoim bokiem do budynku posiadanego przez sąsiada lub budynku, który ma na tej działce powstać w tym miejscu,
– istniejący budynek zostanie rozbudowany, jeśli w pasie, który znajduje się wzdłuż granicy będą zachowane obecnie posiadane przez niego wymiary,
– garaż lub budynek gospodarczy mogą znajdować się tuż przy granicy działki sąsiada lub w odległości od niej nie mniejszej niż półtora metra; dotyczy to obiektów, których długość nie wynosi więcej niż pięć i pół metra, a wysokość trzy metry.

Przepisy pożarowe

Odległość budynku od granicy działki określona jest także w bardzo dokładny sposób w przepisach pożarowych. Zgodnie z nimi odległości pomiędzy konkretnymi ścianami budynków sąsiadów powinny mieć następujące parametry:
– odległość o wielkości ośmiu metrów, jeśli ściany posiadają otwory okienne lub drzwiowe,
– odległość o wielkości siedmiu metrów, jeśli jeden budynek posiada ścianę z otworami okiennymi lub drzwiowymi, a drugi nie,
– odległość o wielkości sześciu metrów, jeśli żaden z budynków nie posiada na ścianie granicznej otworów okiennych lub drzwiowych.
W przypadku, gdy na ścianach znajdują się otwory okienne można je zlikwidować poprzez zastosowanie różnego rodzaju wypełnienia, takiego jak na przykład luksfery. W tej sytuacji możliwa jest zmiana wymaganej odległości od granicy działki sąsiada.

Odległość budynku od granicy działki zgoda sąsiada

Wszystkie odległości poszczególnych budynków sąsiadów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także przepisami pożarowymi. Odległości nie powinny ulec zmianie, nawet jeśli sąsiad wyraża na taką sytuację zgodę. Byłoby to całkowicie niezgodne z prawem i tym samym nie powinno mieć nigdy miejsca. Dlatego żadna umowa sąsiedzka, która określałaby odległość budynku od granicy działki sąsiada, która byłaby sprzeczna z przepisami, nie powinna mieć miejsca. Budynki, które by zostały postawione wbrew aktualnie obowiązującym przepisom prawa nie powinny zostać w żadnej sytuacji zalegalizowane, dlatego warto na to zwrócić uwagę podczas budowy domu jednorodzinnego przy granicy działki sąsiada.

Comment here