Building Solutions

budownictwo, dom, ogród, wnętrza, meble

Budownictwo

Czym zajmuje się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej?

Czym zajmuje się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej?

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zajmuje się sprawami związanymi z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, a także inwestycjami w tym zakresie. Jednostka ta podlega Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od 20 lipca 2017 w Polsce istnieje 11 Regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Znajdują się one w takich miastach jak Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Wszystkie wchodzą w skład centralnej instytucji – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oprócz zarządów gospodarki wodnej istnieje w Polsce Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej działają na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku “Prawo Wodne” nowelizowanej 20 lipca 2017 roku. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych, a także statutu nadanego 5 czerwca 2007 roku przez Ministra Środowiska.

Poszczególne jednostki – Regionalne Zarządów Gospodarki Wodnej – odpowiadają za przydzielony im obszar. Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów administrowanych wód oraz budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych to jedno z głównych zadań instytucji. Do wymienionych obowiązków należy na przykład usuwanie zwalonych drzew czy ochrona brzegów przed erozją.

Zarządzanie zasobami wodnymi to kolejne zadanie tych placówek. W ich kwestii jest utrzymanie dobrego stanu wód w naszym kraju. Ich praca polega na ciągłych staraniach w poprawie stanu zasobów wodnych. Jako obywatele mamy możliwość korzystania z wód przynależących do naszej ojczyzny i właśnie RZGW dbają o to, by stan tych wód był odpowiedniej jakości.

Działania jednostek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi działania w kierunku zmniejszenia ilości wprowadzanych szkodliwych substancji do wód. Do ich zadań należy również dbałość o ochronę przeciwpowodziową. Zatem wszystkie działania związane z powstawaniem, przebudową i destrukcją wałów przeciwpowodziowych powinna prowadzić jednostka działająca na określonym terenie. Podział pozwala skupić się na konkretnych działaniach, by uniknąć sytuacji chociażby z roku 1997.

Udostępnij