Building Solutions

budownictwo, dom, ogród, wnętrza, meble

Budownictwo

Odwodnienie wykopów budowlanych przy użyciu igłofiltrów

Odwodnienie wykopów budowlanych przy użyciu igłofiltrów

Wykopy budowlane są zagrożone różnego typu sytuacjami, wśród których wyróżnia się zalanie przez wody gruntowe. Dlatego często przed wykonaniem wykopów dokonuje się specjalnego odwadniania danego terenu, w celu obniżenia poziomu wód gruntowych. Dzięki temu wykonane wykopy będą bezpieczne, a pracownicy będą mogli swobodnie się w nich przemieszczać, wykonywać konkretne prace i zadania oraz wprowadzać elementy montażowe i konstrukcyjne. Poniżej przybliżamy temat odwadniania wykopów budowlanych przy użyciu wysoce wydajnych instalacji igłofiltrowych.

Etapy wykonania projektu odwadniania – krok po kroku 

Odwadnianie gruntu pod wykonanie wykopów budowlanych jest zadaniem realizowanym zgodnie z planem. Na pierwszym etapie wykonywany jest projekt odwodnienia wykopu, w którym kluczową rolę odgrywają rozłożone w sposób systematyczny igłofiltry. Ich rozmieszczenie powinno być dopasowane do warunków panujących w danym gruncie oraz zamiarów osób zlecających wykonanie odwodnienia. 

Na następnym etapie dokonuje się montażu wszystkich potrzebnych komponentów instalacji, na którą może składać się od zaledwie kilkunastu do nawet kilkuset osobnych igłofiltrów. Są one podłączane do pompy i kolektora, których zadaniem będzie zasysanie wody gruntowej oraz jej „wydalanie” poza teren. Ponieważ czas działania instalacji igłofiltrowej może być różny – i wynosić nawet kilka dni lub dłużej – konieczny jest także nadzór nad jej działaniem.

Nieodłącznym elementem odwadniania gruntów pod wykopy jest także monitorowanie poziomu wód gruntowych. Wymaga to stałego nadzorowania skuteczności wykonywanych odwodnień na wypadek powrotu wód gruntowych do poprzedniego stanu. 

Rodzaje odwadnianych wykopów 

Różne typy wykopów mogą zostać odwodnione za pomocą instalacji igłofiltrowych. Wymienić należy między innymi wykopy liniowe, które wykorzystuje się do wprowadzenia w grunt instalacji elektrycznych, gazowych, deszczowych, hydraulicznych. Również wykopy szerokoprzestrzenne mogą zostać odwodnione przy użyciu sieci igłofiltrów. Wykopy takie wykonuje się w celu stabilizacji obiektów kubaturowych, których dolna część będzie znajdować się pod ziemią. 

Również wykopy punktowe mogą zostać odwodnione przy użyciu igłofiltrów. Wykopy takie wykonuje się przede wszystkim dla fundamentów niektórych konstrukcji – na przykład wiatraków, słupów energetycznych, konstrukcji stalowych. 

Typy odwodnień igłofiltrowych 

Igłofiltry można stosować do odwodnień okresowych. Jest to najczęstszy powód ich wykorzystania. Dotyczy to przede wszystkim terenów, na których wykopy będą sięgać poniżej poziomu wód gruntowych. 

Odwodnienia ogólne wód gruntowych mogą być wykonywane w celu przygotowania gruntu pod realizację inwestycji budowlanych. Najczęściej korzystają z nich komercyjni inwestorzy i deweloperzy. Wymienić można także odwodnienia typu geotechnicznego, przeprowadzane w celu poprawienia konsolidacji danego gruntu oraz redukcji zagrożenia występowania osunięć. 

Na koniec warto podkreślić, że instalacje igłofiltrowe okazują się wyborem korzystniejszym niż inne alternatywy – szczególnie wiercenie studni głębinowej. Jest to rozwiązanie szybsze i łatwiejsze w realizacji, często przynoszące bardziej zadowalające i trwałe rezultaty.

Udostępnij