Building Solutions

budownictwo, dom, ogród, wnętrza, meble

Budownictwo

Konsumpcja energii przez budynki – główne źródła zużycia, sposoby na ograniczenie poboru energii, diagnostyka termoizolacji 

Konsumpcja energii przez budynki – główne źródła zużycia, sposoby na ograniczenie poboru energii, diagnostyka termoizolacji 

Jednym z kluczowych wyzwań, przed jakim stoi obecnie świat, jest znaczne ograniczenie zużycia energii. Jest to podyktowane nie tyle przyczynami ekonomicznymi, co przede wszystkim ekologicznymi. Im wyższe zużycie energii, tym większa emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Ograniczenie zużycia poprzez racjonalizację jej zużycia ma również związek z większym bezpieczeństwem energetycznym świata. Istotnym elementem takich działań powinno być ograniczenie eksploatacyjnej energochłonności budynków, o którym mówi Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zapotrzebowanie na energię w UE

Zgodnie z prognozą Green Paper „Towards a European Strategy for the security of energy supply”, przy zachowaniu dotychczasowej polityki wykorzystania energii w Europie w 2030 r. aż 70% energii i surowców energetycznych będzie musiało być importowanych spoza obszaru UE. Według Europejskiej Agencji ds. Środowiska UE w całkowitym zużyciu energii w budynkach 69% stanowi energia przeznaczona na ogrzewanie budynków, 15% na ogrzewanie ciepłej wody, 11% na oświetlenie i napęd sprzętu elektrycznego i tylko 5% na przygotowywanie posiłków.

Polskie badania wskazują, że ogrzewanie w naszym kraju stanowi aż 71,2% wszystkich mieszkaniowych potrzeb energetycznych, gdzie największy udział w zużyciu energii ma ogrzewanie budynków. Z kolei w innych krajach UE obserwowany jest od kilku lat systematyczny spadek średniego zużycia energii na ogrzewanie. Wynika to głównie z wykorzystywania nowocześniejszych technik budowlanych i coraz wydajniejszej termoizolacyjności nowo budowanych obiektów mieszkaniowych. Stawiane obecnie budynki potrzebują o 22% mniej energii na ogrzewanie niż te zbudowane kilkadziesiąt lat temu.

Zniwelowanie do minimum zużycia energii jest również jednym z filarów koncepcji zrównoważonego rozwoju w budownictwie mieszkaniowym i jednorodzinnym. Jej głównym celem jest oszczędne wykorzystanie surowców energetycznych oraz ochrona środowiska na rzecz przyszłych pokoleń.

W celu ograniczenia zużycia energii

Energia potrzebna do ogrzewania jest kluczowym źródłem oszczędności energetycznych pozyskiwanych podczas użytkowania budynków mieszkalnych. Zakres działań technicznych, których celem jest zniwelowanie jej zużycia dotyczy w głównej mierze:

 • polepszenia izolacyjności cieplnej elementów nieprzezroczystych i przezroczystych w obudowie obiektów budowlanych
 • praktycznego wykorzystania naturalnego ciepła słonecznego oraz otoczenia zewnętrznego
 • zniwelowania strat generowanych podczas wytwarzania ciepła w źródłach i jego przesyle do instalacji grzewczej budynku
 • automatycznego dostosowywania dopływu ciepła do ogrzewanych pomieszczeń według aktualnych potrzeb
 • wdrożenia indywidualnego systemu rozliczania zużycia ciepła w przypadku wielu użytkowników obiektu

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania ma newralgiczne znaczenie dla bilansu energetycznego budynku.

Co więcej, dobra izolacja budynku odgrywa nie tylko istotną rolę w minimalizacji zużycia energii cieplnej potrzebnej do jego ogrzewania, ale również wpływa na mniejsze zanieczyszczenie środowiska gazami ze spalania paliw oraz cząsteczkami pyłowymi.

Zadaniem techniki izolacyjnej jest zniwelowanie gęstości strumienia przepływającego ciepła. Można to osiągnąć przez zastosowanie odpowiedniej warstwy materiału izolacyjnego posiadającego odpowiednie właściwości fizyczne. Pianka PURIOS spełnia te wymagania. Współczynnik przewodzenia ciepła dla piany zamkniętokomórkowej szacuje się na 0,02 – 0,039 W/mK, a otwartokomórkowej – 0,033–0,039 W/mK. Piana poliuretanowa charakteryzuje się więc doskonałą izolacyjnością nie tylko termiczną, ale również akustyczną.

Zastosowanie izolacji termicznej z wykorzystaniem piany PURIOS przekłada się na mniejsze straty energii, efektywniejsze wykorzystanie mocy, mniejszą ilość spalonego paliwa, a w efekcie niższą emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Konieczne badania termowizyjne budynku

Mimo postawienia budynku zgodnie z założeniami projektu, a także z nastawieniem na jego niską energochłonność oraz ekologię, przy jednoczesnym zastosowaniu jak najlepszej jakości materiałów, to finalnie może się okazać jednak, że w obiekcie znajdują się mostki termiczne, a więc miejsca, przez które ciepło ucieka z budynku na zewnątrz.

Bardzo ważnym zadaniem jest zatem jak najdokładniejsze zdiagnozowanie nieszczelności budynku oraz wszystkich jego termoizolacyjnych niedociągnięć. Wykorzystuje się w tym celu badania termowizyjne budynku.

Dzięki tego typu diagnostyce jesteśmy w stanie sprawdzić m.in.:

 • izolacyjność termiczną fundamentów budynku
 • prawidłowość przeprowadzenia izolacji poddasza pianą PUR
 • ciągłość izolacji termicznej wieńców
 • poprawność przeprowadzenia montażu oraz izolacji stolarki okienno-drzwiowej, bram garażowych itd.
 • grubość warstwy dociepleniowej oraz jej różnice dla poszczególnych obszarów miejscach budynku
 • szczelność, ciągłość i prawidłowość zastosowania materiału izolacyjnego

W warunkach polskich obiektem energooszczędnym określany jest budynek, którego wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji „E” wynosi mniej niż 70 kWh/m2 na rok. Dla porównania, jeszcze w 2008 roku wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami wynosił około 90–120 kWh/m2 powierzchni użytkowej na rok.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij