W celu prezentacji działalności najlepszych polskich uczelni technicznych wspólnie z organizacjami samorządów studenckich tworzymy miejsce prezentacji tego co najlepsze ma do zaoferowania nauka dla przemysłu budowlanego. Pokażemy potencjał polskich studentów – Jest się czym pochwalić.