bezpłatny dojazd

KONFERENCJA

KONFERENCJA 2017-04-04T11:20:26+00:00

21 kwietnia 2017 piątek

930-1150 „Rozwiązania systemowe wspierające ergonomię i bezpieczeństwo pracy podczas montażu i eksploatacji rusztowań” – konferencję poprowadzi Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.

1200 1230 uroczyste otwarcie Centralnych Targów Budowlanych 2017

 1245 – 1515 „Działania oraz programy wspierające poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa na placu budowy”  konferencja ZZ Budowlani, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Warszawa i Oddział Warszawa –Centrum, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie.

  1. PIP/Okręgowy Inspektorat Warszawa – Zagrożenia, wypadki, programy prewencyjne.
  2. ZZ „Budowlani” – Kompetencje pracownika w zakresie BHP – teoria i praktyka na placu budowy.
  3. OSPS BHP Oddział Warszawa –Nieprawidłowości dotyczące przestrzegania przepisów BHP na budowie.
  4. OSPS BHP Oddział Warszawa Centrum – Dobre praktyki oraz standardy BHP na budowie (na przykładzie SKANSKA).
  5. ZUS – Programy dofinansowania firm w zakresie inwestycji BHP.
  6. MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej – bezpieczeństwo p.poż.

22 kwietnia 2017 sobota
13(00) – 14(00 )„Komfort cieplny w kontekście posadzek drewnianych” wykład poprowadzi Tadeusz Woźniak – rzeczoznawca w zakresie podłóg drewnianych.

Patroni konferencji